สายชาร์จ iPhone 4, 4s, iPad, iPad2 ความยาว 3 เมตร เกรด AAA