อะไหล่ iPhone 5 น็อต ภายนอกเครื่อง 5 แฉก 2 ตัว สีทอง