PPDeliver - เราสามารถถือแบตสำรองขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่

ตะกร้า  

ว่าง

รายการสินค้า

แบตเตอรี่สำรอง สามารถถือขึ้นเครื่องได้ครับ (แต่มีข้อกำหนดว่าหากถือเกินกี่ชิ้น หรือความจุมากกว่าเท่าไหร่จะไม่สามารถนำขึ้นไปได้)

แต่ไม่สามารถพกใส่กระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องได้นะครับ แค่ก้อนเดียวกระเป๋าอาจจะติดค้างที่สนามบินต้นทางได้เลยนะครับ (ผมเคยลองมาแล้วครับ - -*)

 

ทำไมไม่สามารถโหลดได้

เนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมอาจเป็นอันตรายและก่ออัคคีภัยได้ หากการเก็บบรรจุไม่ถูก ต้อง การนำแบตเตอรี่ลิเธียมขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า และระดับของวัตต์-ชั่วโมง (WH) ของแบตเตอรี่ (สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน/โพลีเมอร์ที่สามารถชาร์จได้) หรือขนาดบรรจุของลิเธียม (LC) (สำหรับแบตเตอรี่  ลิเธียมโลหะแบบใช้ครั้งเดียว)

มาดูกันว่าแบตเตอรี่ที่ท่านต้องการนำขึ้นเครื่องนั้นได้รับอนุญาตหรือไม่

≤ 100 Wh

แบตเตอรี่และชิ้นส่วนลิเธียมขนาดเล็กสำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้อง นาฬิกา เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

หากแบตเตอรี่ใส่ในตัวอุปกรณ์ สามารถถือขึ้นเครื่องได้ สามารถโหลดในกระเป๋าใต้เครื่องได้ครับ

หากแบตเตอรี่แยกจากตัวอุปกรณ์ สามารถถือขึ้นเครื่องได้(ไม่เกิน 20 ก้อน) ไม่สามารถโหลดในกระเป๋าใต้เครื่องได้ครับ

 

 

>; 100 ถึง ≤ 160 Wh

แบตเตอรี่และชิ้นส่วนลิเธียมขนาดกลาง รวมถึงแบตเตอรี่ที่มีการขยายอายุการใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป และแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานของผู้มีอาชีพสาขาโสตทัศน์

หากแบตเตอรี่ใส่ในตัวอุปกรณ์ สามารถถือขึ้นเครื่องได้ สามารถโหลดในกระเป๋าใต้เครื่องได้ครับ

หากแบตเตอรี่แยกจากตัวอุปกรณ์ สามารถถือขึ้นเครื่องได้(ไม่เกิน 2 ก้อน) ไม่สามารถโหลดในกระเป๋าใต้เครื่องได้ครับ

 

 

 

>; 160 Wh

แบตเตอรี่และชิ้นส่วนลิเธียมขนาดใหญ่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม และอาจใช้ในยานพาหนะไฟฟ้าและไฮบริด อุปกรณ์เคลื่อนที่ สกูตเตอร์ ฯลฯ

ห้ามพกพาในกระเป๋าสัมภาระเด็ดขาด
ต้องมีการแจ้งและนำขึ้นเครื่องในฐานะสินค้า โดยสอดคล้องตาม ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสินค้าอันตรายของ IATA

สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เป็นแหล่ง พลังงานของรถเข็นวีลแชร์ หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวอื่นที่คล้ายกัน สำหรับการใช้งานโดยผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวเนื่องจากทุพพลภาพ เงื่อนไขด้านสุขภาพ/อายุ หรือมีปัญหาเคลื่อนไหวชั่วคราว (เช่น ขาหัก) กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งเพื่อขอความช่วยเหลือ

 

 

 

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียม:

 1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เตรียมข้อมูลไว้พร้อมแล้ว ที่จะแจ้งต่อ พนักงานของเรา เมื่อมีการสอบถามข้อมูลวัตต์-ชั่วโมง (WH) หรือขนาดบรรจุของลิเธียม (กรัม) สำหรับแบตเตอรี่ทั้งหมดที่อยู่ในตัวอุปกรณ์และแบตเตอรี่สำรองที่ท่านต้องการ จะนำขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะใส่ในกระเป๋าสัมภาระที่พกขึ้นเครื่องหรือโหลดขึ้นเครื่องก็ตาม
  • การแปลงหน่วยวัดแอมป์-ชั่วโมง (Ah) เป็นวัตต์-ชั่วโมง (Wh): คูณ Ah ด้วยค่าแรงดันไฟฟ้า (V) (​​1Ah = 1,000 mAh) ตัวเลขทั้งสองรายการนี้แสดงอยู่บนแผ่นข้อมูลของแบตเตอรี่
  • ตัวอย่างเช่น: 2.38Ah x 14.4V = 34 Wh สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์
 2. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะต้องตรงตามข้อกำหนดการทดสอบขององค์การสหประชา ชาติ (UN) ตามที่ระบุในคู่มือการทดสอบและหลักเกณฑ์ของสหประชาชาติ ส่วนที่ 3 ข้อ 38.3
 3. แบตเตอรี่ลิเธียมที่บรรจุอยู่ในตัวอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป กล้อง โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น จะต้องมีการปิดใช้งานตามแบบแผนที่กำหนด เพื่อรับรองว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะไม่สามารถเปิดใช้งานโดยบังเอิญได้ เมื่อเก็บไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่อง
 4. แบตเตอรี่สำรอง หรือ "แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้งาน" หมายถึงแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่ในตัวอุปกรณ์ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของท่าน คือ แบตเตอรี่ที่ติดตั้ง แบตเตอรี่ที่แยกนำขึ้นเครื่องต่างหาก สำหรับการสำรองใช้งานเมื่อแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอ่อนกำลัง คือ แบตเตอรี่สำรอง ตัวอย่างเช่น
  • ทั้งหมดไม่เกิน 10 ชิ้นต่อท่าน ( เช่น ผู้โดยสาร 1 ท่านมีกระเป๋า 2 ใบ )
  • ไม่เกิน 10 ชิ้นต่อกระเป๋า 1 ใบ ( เช่น ผู้โดยสาร 2 ท่าน มีกระเป๋าใบเดียว )
 5. ขั้วของแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองทั้งหมดที่เก็บไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องต้องได้รับการป้องกันจากไฟฟ้าลัดวงจรโดย:
  • บรรจุแบตเตอรี่ไว้ในหีบห่อบรรจุเดิมจากผู้ผลิต หรือ
  • ใช้แผ่นเทปปิดบนขั้วแบตเตอรี่ หรือ
  • บรรจุแบตเตอรี่แต่ละก้อนแยกกันในถุงพลาสติก (หรือถุงป้องกัน)
 6. ที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบพกพา (ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว) ซึ่งใช้ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่อยู่ในตัวอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง
 7. ห้ามพกพาแบตเตอรี่แบบใช้ครั้งเดียวที่มีขนาด ของลิเธียมมากกว่า 2 กรัม (เช่น แบตเตอรี่ขนาด “C” ขึ้นไป) โดยใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระใดๆ และจะต้องมีการสำแดงและขนส่งในฐานะสินค้า โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสินค้าอันตรายของ IATA
 8. สำหรับ ระเบียบข้อบังคับ DOT ของสหรัฐฯ ผู้โดยสารที่เดินทางไปและกลับจากสหรัฐอเมริกาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมควรดูราย ละเอียดที่ http://safetravel.dot.gov/quick_chart.html เพื่อดูรายละเอียด
 9. แบตเตอรี่ลิเธียมที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าสัมภาระใดก็ตามต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตข้างต้น เพื่อความปลอดภัย เราอาจปฏิเสธการนำแบตเตอรี่จำนวนมากเกินไปขึ้นเครื่องและจะไม่อนุญาตเมื่อตรวจพบ
 10. เจ้าหน้าที่ของเราอาจสอบถามท่านว่ากระเป๋าสัมภาระที่ท่าน โหลดขึ้น เครื่องบรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองไว้หรือไม่ หากท่านให้ข้อมูลเท็จในคำถามข้อนี้อาจถือเป็นความผิดทางอาญา หากพบว่ากระทำความผิด จะมีการลงโทษปรับเป็นเงินจำนวน HK$ 10,000 และ/หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และเราจะต้องแจ้งความต่อตำรวจและฝ่ายรักษาความปลอดภัยของสนามบิน ; โปรดทราบทั้งนี้กระเป๋าสัมภาระของท่านอาจถูกค้นในช่วงก่อนและ/หรือหลังการ เช็คอิน

ห้ามนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องบิน

ที่มา: http://www.cathaypacific.com/cx/th_TH/travel-information/baggage/restricted-items/batteries.html


HomeHomepaid inform