PPDeliver - นโยบายความเป็นส่วนตัว | Private Policy

ตะกร้า  

ว่าง

รายการสินค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว | Private Policy

 

ทางเว็บ PPDeliver ขอยืนยันที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, Email, รายการสั่งซื้อ ของท่านกับผู้ใด ไม่ว่าจะเป็น บุคคล บริษัท หน่วงงาน หรือองค์กรต่างๆ

 

ทางเราอาจมีการใช้ Email หรือ เบอร์โทรศัพท์ ในการส่งข่าวสารที่คิดว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ท่าน

หากท่านประสงค์จะแจ้งยกเลิกในการรับข่าวสาร สามารถส่งอีเมลแจ้งมาได้ที่ ppdeliver@gmail.com


HomeHomepaid inform